Om BTT 350 – Sveriges tuffaste långdistanstävling

BTT 350 är en långdistanstävling med start och mål i Norråker, och checkpoints i Borgafjäll. 

Tävlingen är kvalificerande för Finnmarkslöpet FL-500 och Femund 400

SM-status 2022

För att få starta i BTT måste du vara fyllda 18 år under innevarande år, ha giltig tävlingslicens och hundarna måste vara vaccinerade och chipmärkta. Du måste ha en handler som kan ta hand om droppade hundar, ha uppsikt över hundar om föraren inte är där och städa upp på checkpoint.
För svenska förare gäller dessutom krav på Grönt kort.

Max. antal deltagande ekipage: 40 spann. Dessa fördelas på de olika långdistanstävlingarna.

Tävlingen körs på egen risk.

Prispengar
För långdistanstävlingarna har vi prispengar för totalvinnaren oavsett grupp (A, B, C).

1:a pris: 10 000 kr
2:a pris: 7 000 kr
3:e pris: Startavgift för näst års tävling

Tävlingens upplägg

Starten sker i Norråker torsdag med målgång fredag o lördag. Spåren kommer att vara varierande med skogs- och fjällterräng, vi använder oss av befintliga skoterleder i så hög utsträckning som möjligt. 

Klasser : Öppen klass begränsad till 12 hundar.

Banbeskrivning

Etapper, obligatorisk vila och reptider
Banan är ganska krävande med stigningar och öppen fjällterräng. Vi kan komma att använda “reptider” för passering av checkpoints och mål enligt nedan av säkerhetsmässiga och logistiska skäl.

Etapp 1 Royal Canin (Norråker – Borgafjäll chp 1): ca 89 km
Etapp 2(Borgafjäll chp 1 – Borgafjäll chp 2): ca 117 km
Etapp 3(Borgafjäll chp 2 – Borgafjäll chp 3): ca 61 km
Etapp 4 Vildmannens Drag (Borgafjäll chp 3 – Norråker): Idag ca 78 km

Ingen obligatorisk vila
Vila ska ske så att hundarnas välmående är i fokus enligt gällande tävlingsregler. Tävlingsjuryn, som i övrigt kan avgöra ev. brister i regelefterlevnad, kommer detta år ha tydligare uppdrag att kring hundarnas hälsa avseende vila. Bedömningarna görs i samråd med veterinär. Detta utifrån de tävlingsregler som reda finns, men som kommer ha lite mer fokus m h t att det inte är obligatorisk vila.

Tidsutjämning
Tidsutjämning kommer ske på bestämda platser enligt nedan. Vi vill fortfarande ha “först i mål är vinnaren”, och tidsutjämningen gör det enklare att ha taktisk planering av din tävling.

För BTT350 i Saxnäs på andra etappen där en speciell plats för tidsutjämning kommer sättas upp och bemannas.

Reptiderna meddelas på förarmöte.
Tiden är räknad utifrån en snitthastighet på 9 km/h och obligatorisk vila.

GPS-filer: (OBS fysisk karta är obligatorisk)
BTT350

Hunddropp

Det går att lämna hundar på checkpoint Borgafjäll. Tävlingen passerar även Saxvattnet där BTT Classic har sin Camp, samt Saxnäs (tidutjämning BTT350). Det går INTE att lämna hundar vid Saxvattnet eller Saxnäs. Det är ingen checkpoint för tävlingen.

Etapp 1 ”Royal Canin”: Starten sker i Norråker med sikte på Borgafjäll, etappen börjar de 10 första km på byns skidspår innan spåret fortsätter på skoterleden som leder till Borgafjäll. Efter ca 30 km passeras en lite plogad grusväg som kan vara obevakad, varningar finns innan. Banan passerar Saxvattnet vid campen för BTT Classic efter ca 50 km. Resterande bit till CP1 går en bit längs oplogad skogsbilväg innan den ansluter till leden mellan Risbäck och Borgafjäll via Oxvattnet. CP1 ligger i anslutning till Borgafjäll Snowcamp (Idet ) alldeles brevid vägen.

Etapp 2 Start i Borga följer Korpåleden i NV riktning ut ur Borgafjäll mot Slipsikstugan, denna del är nog den tuffaste biten med stigningar upp och ner längsfjällsidan. Efter Slipsikstugan på toppen bär det av norr över mot Klimpfjäll, vi passerar Klimpfjäll innan det svänger upp på fjället i östlig riktning mot Gitssjön via Saxnäs innan det vänder tillbaka västerut mot Borgafjäll och CP2

Etapp 3: går tillbaka upp på fjället norröver mot Saxnäs för att svänga av mot Gitssjön (samma spår som etapp 2 ) och tillbaka till Borgafjäll och CP3.

Etapp 4 ”Vildmannens Drag”: leder oss tillbaka mot Norråker samma väg som etapp 1 förutom ca 20 km över kanten av Bastunäsfjället för att ansluta till skoterleden tillbaka till Norråker, denna ettapp delas i stor del med BTT Classic dag 3.

Karta över Norråker
Karta överBorgafjäll

Regler och utrustning

Regler

IFSS  regelverk gäller för samtliga klasser med kompletterande  BTT170_250_350 utöver IFSS
Chiplista.

Obligatorisk utrustning

 • Fjällkarta Z2
 • Veterinärhandbok (delas ut vid registrering)
 • Magnetisk kompass
 • Yxa eller stor kniv, min 20 cm
 • Spade
 • Sovsäck för extrema vinter förhållanden.
 • Fodrad vindsäck eller tält och vintersovsäck
 • Första hjälpen för hundar och människor
 • Extra kläder (jacka, byxor, strumpor, skor)
 • Pannlampa
 • 8 sockar/hund inkl de som är i bruk
 • 2 stycken ljusstavar med minimum 6 timmars ljus. Att bäras på kroppen, inte i släden!
 • Nödranson till hundarna, ett halvt kilo foder per hund i spannet vid start . Detta foder skall packas separat, förseglas och föras till mål oöppnat oavsett hur många hundar man tagit ut under tävlingen.
 • Föraren skall ha mat till sig själv för minimum ett dygn och föras över mållinjen.
 • Vattenkokare/Hundkök med behållare för minst 0,5 l / hund (350)
 • Vajer eller kätting att koppla hundar som lämnats på checkpoint min 40 cm
 • Två (2) st ankare

Program BTT 2022 (Justeringar kan komma)

Onsdag 23/3

Incheckning
09:00-16:00, Sekretariat öppet för incheckning
Plats: Parken (Huset vid Starten. se  karta) Ha med ifylld chiplista,  vaccinkort, Licens och Grönt kort. Utländska förare ska kunna visa upp en giltig försäkring.

Veterinärsbesiktning
09:30-16:30
Plats: Parkeringen vid startområdet (Se  karta)
Besiktning enligt anvisad tid vid incheckning.
Blankett med hundarnas chipnummer lämnas i samband med veterinärbesiktning.

Invigning
18:00 Torget mitt i byn

Torsdag 24/3

Förarmöte
Digitalt innan tävlingen – läs igenom underlag innan tävling
Kort avstämning klockan13:30 vid startområdet.

BTT 350 – START
15:00
Plats: Startområde


Lördag 26/3
Målgång från midnatt till sista målgång senast 18:00

Prisutdelning
Prisutdelningen kommer ske utomhus på torget mitt i byn ca klockan 15:30 på lördagen. Detta kommer att ske utomhus på torget på samma sätt som “förr i tiden”.

Bankett blir det nästa år… MEN…
Vi genomför ingen bankett detta år eftersom vi inte kunnat få tag på en lokal leverantör som har förutsättningar efter pandemin att ta fram middagen. MEN vi kommer ändå att hålla Parken öppen för en “kamratmiddag”. Ta med egen mat, gott humör och talförmåga så blir det trevligt. Vi kommer att ha en del öl, vin och läskeblask till försäljning för i princip självkostnadspris.

Registrering och betalning

Registrera här: https://racetracker.no/events/2022/btt/

Om du har presentkort eller annat ”förbetalt” så skicka ett mail till rickard(a)beavertraptrail.se med registreringsuppgifter. VIKTIGT! Glöm inte att ange vilken FÖRARE betalningen avser.

Om du har problem med anmälan/betalning:
kontakta rickard(a)beavertraptrail.se
Startavgift: 4 000 SEK

T.o.m den 22/2 återbetalas anmälningsavgiften med ett avdrag à 500 kr vid avanmälan. Efter den 22/2 återbetalas inga startavgifter förutom vid uppvisande av läkarintyg då 75% återbetalas

Byte av förare eller klassbyte kostar 300 kr

Sista anmälningsdag 2022-03-21

Väntelista och Återbetalning

Riktlinjer för eventuel väntelista:
Totalt har vi 40 platser för BTT350 och BTT250 fördelat med hälften var. Det vill säga 20 st för BTT350 och 20 st för BTT250. Om inte alla platser i en klass utnyttjas kan vi fylla på från andra klassen. Totalen kan dock inte överstiga 40 spann.

Vid mer än 40 anmälda spann erbjuds föraren att registrera sig på väntelista i tur och ordning efter anmälan. Kontakt tas direkt till föraren vid ev. återbud och föraren måste svara inom 48 timmar t o m 21 mar och inom 24 timmar efter 21 mars. Erhålls inget svar inom angiven tidsram går turen och frågan till nästa förare på väntlistan. Information om plats på väntlistan kan fås vid kontakt till info(a)beavertraptrail.se

Vid fler än 40 anmälda spann är det datum på inbetalningskvitto som avgör vem som kommer på startlistan, detta för att inte missgynna utländska förare. I händelse av att fler förare har betalat på samma datum sker lottning av de sista platserna. Återbetalning sker till de förare som inte kommer på startlistan utan avdraget på 500 kr. Om detta inträffar tas kontakt direkt till den/de berörda förarna.

För mer information eller frågor kontakta:
info(a)beavertraptrail.se