Om Beaver Trap Trail

Om Beaver Trap Trail

BTT är en långdistanstävling med start och mål i Norråker, och checkpoints i Borgafjäll. Det finns tre olika distanser och fem olika klasser.  BTT 350 (12-spann), BTT 250 (8-spann), BTT 170 (8-spann, 6-spann för juniorer) och BTT 170 Pulka/Nordic (4-spann)

Tävlingen är kvalificerande för Finnmarkslöpet FL-500 och Femund 400

För att få starta i BTT måste du vara fyllda 18 år under innevarande år, ha giltig tävlingslicens och hundarna måste vara vaccinerade och chipmärkta. Du måste ha en handler som kan ta hand om droppade hundar, ha uppsikt över hundar om föraren inte är där och städa upp på checkpoint.
För svenska förare gäller dessutom krav på Grönt kort.

Tävlingen körs på egen risk.

För att få starta i BTT Junior måste du fylla 15 år senast startdagen och vara max 18 år vid tävlingsstarten. För juniorer gäller skriftligt tillstånd från målsman där målsman tar ansvar för att föraren får genomföra tävlingen och att föraren är har erfarenhet/kompetens att genomföra distansen i fjällförhållanden.

I övrigt så hänvisar Svenska draghundsportsförbundet till det norska regelverket. De har även hänvisat till de svenska tilläggsreglerna för LD6J och MD6J. I dagsläget är det inte helt klart vad som gäller så uppdatering av reglerna kan komma att ske.

Prispengar:
För total prispallen i BTT 350 och BTT 250 oberoende av klass (A, B, C):

1:a pris: 10 000 kr
2:a pris: 7 000 kr
3:e pris: Startavgift för näst års tävling

För total Prispallen i BTT 170 oberoende av klass (A, B, C):

1:a pris: 3000 kr

2:a pris: 2000 kr

3:e pris: 1000 kr

Tävlingens upplägg

Klasser :

 • BTT 350 ULD 12-spann, start torsdag 21 mars 15:00 med beräknad målgång tidig morgon lördag 23 mars.
 • BTT 250 LLD 8-spann, start torsdag 21 mars 18:00 med beräknad målgång från fredag natt till lördag
 • BTT 170 LMD 8-spann (junior 6-spann), star fredag 22 mars 09:00.
 • BTT 170 Pulka lång UMD 4-spann, start fredag 22 mars 09:00.

Banbeskrivning

Start och mål i Norråker. Spåren kommer att vara varierande med skogs- och fjällterräng, vi använder oss av befintliga skoterleder i så hög utsträckning som möjligt. 

Etapper, obligatorisk vila och reptider:

Banan är ganska krävande med stigningar och öppen fjällterräng (350 och 250). Vi kan komma att använda “reptider” för passering av checkpoints och mål enligt nedan av säkerhetsmässiga och logistiska skäl.

Etapper BTT 350

Etapp 1 Klass Foder (Norråker – Borgafjäll chp 1): ca 89 km

Etapp 2(Borgafjäll chp 1 – Borgafjäll chp 2): ca 117 km

Etapp 3 (Borgafjäll chp 2 – Borgafjäll chp 3): ca 61 km

Etapp 4 Vildmannens Drag (Borgafjäll chp 3 – Norråker): ca 78 km

 

Etapper BTT 250

Etapp 1 Klass Foder (Norråker – Borgafjäll chp 1): ca 89 km                               

Etapp 2 (Borgafjäll chp 1 – Borgafjäll chp 2): ca 61 km                               

Etapp 3 Vildmannens Drag (Borgafjäll chp 2 – Norråker): ca 78 km

 

Etapper BTT 170

Etapp 1  Klass Foder (Norråker – Saxvattnet chp 1) ca 48 km                             

Etapp 2 (Saxvattnet chp 1 – Borgafjäll) ca 38 km                                         

Etapp 3  (Borgafjäll – Saxvattnet chp 2) ca 38 km                                                     

Etapp 4  (Saxvattnet chp 2 – Norråker) ca 52 km

Checkpoints:

Checkpoint Saxvattnet: är en Vildmarks CHP för BTT 170, det finns tillgång till vatten och funktionärer. Vill man ha halm/hö till sina hundar får man transportera med sig det på släden från start eller CHP Borgafjäll.

Checkpoint Borgafjäll: Här finns tillgång till vatten och halm, funktionärer finns tillgängligt dygnet runt. Det finns militär tält uppställt för de tävlande att vila i vid behov. Här finns möjlighet att fylla på släden med utrustning via depå rutan där handlers lämnar depåsäckar. Hund dropp sker också på denna CHP.

Obligatorisk vila
6 tim obligatorisk vila. Vilotiden tas fritt ut på CHP i Borgafjäll för BTT350 och 250, BTT 170 tar ut hela vilan på CHP Borgafjäll

Tidsutjämning
Tidsutjämning kommer ske på bestämda platser enligt nedan. Vi vill fortfarande ha “först i mål är vinnaren”, och tidsutjämningen gör det enklare att ha taktisk planering av din tävling.

För BTT350 och 250 i checkpoint Borgafjäll vid första passeringen. BTT 170 vid vilan i Borgafjäll på CHP 2

Ev Reptider meddelas på förarmöte.

Karta över Norråker
Karta överBorgafjäll

Regler och utrustning

Regler

IFSS  regelverk gäller för samtliga klasser med kompletterande  BTT170_250_350 utöver IFSS
Chiplista.

GPS-filer:
BTT350, 250 och 170

Obligatorisk utrustning

 • GPS med spårfiler nedladdade, fungerar även med telefon och en kart app. Man måste dock kunna visa att man har batteritid som kan vara rimlig för tiden man ska vara ute.
 • Veterinärhandbok (delas ut vid registrering)
 • Yxa eller stor kniv, min 20 cm
 • Spade
 • Sovsäck för extrema vinter förhållanden.
 • Fodrad vindsäck, 
 • Första hjälpen för hundar och människor
 • Extra kläder (jacka, byxor, strumpor, skor)
 • Pannlampa
 • 8 sockar/hund inkl de som är i bruk
 • 2 stycken ljusstavar med minimum 6 timmars ljus. Att bäras på kroppen, inte i släden!
 • Nödranson till hundarna, ett halvt kilo foder per hund i spannet vid start . Detta foder skall packas separat, förseglas och föras till mål oöppnat oavsett hur många hundar man tagit ut under tävlingen.
 • Föraren skall ha mat till sig själv för minimum ett dygn och föras över mållinjen.
 • Vattenkokare/Hundkök med behållare för minst 0,5 l / hund (350)
 • Vajer eller kätting att koppla hundar som lämnats på checkpoint min 40 cm
 • Två (2) st ankare

Program BTT 2024 (Justeringar kan komma)

Onsdag 20/3

Incheckning
09:00-16:00, Sekretariat öppet för incheckning
Plats: Parken (Huset vid Starten. se  karta) Ha med ifylld chiplista,  vaccinkort, Licens och Grönt kort. Utländska förare ska kunna visa upp en giltig försäkring.

Veterinärsbesiktning
09:30-16:30 (350 och 250)
Plats: Parkeringen vid startområdet (Se  karta)
Besiktning enligt anvisad tid vid incheckning.
Blankett med hundarnas chipnummer lämnas i samband med veterinärbesiktning.

Förarmöte BTT 350 och 250

Plats: Parken kl 17:00. 

Invigning
19:00 Torget mitt i byn

Torsdag 21/3:

Incheckning och vetbesikltning för BTT 170 09:00 -. 13:00   OBS! endast 170 spann. 

Förarmöte BTT 170:

Plats: Parken kl 13:30

BTT 350 – START:  15:00    Plats: Startområde

BTT 250 – START:  18:00    Plats: Startområde

Fredag 22/3:

BTT 170 – START:  09:00   Plats: Startområde

Lördag 23/3:


Målgång från midnatt till sista målgång senast 18:00

Bankett och prisutdelning:


Officiell prisceremoni hålls på torget 15:30. Utdelning av specialpriser och utlottning av prisbord sker under musher dinner på parken kl 19:00

Registrering och betalning

Registrera här: Länk för registrering och betalning läggs ut i samband med öppningen!

Om du har presentkort eller annat ”förbetalt” så fyll i anmälningsformuläret, under övrigt skriver ni att ni har presentkort.

Om du har problem med anmälan/betalning:
kontakta raceinfo.btt(a)gmail.com

Startavgifter:

BTT 350: 5000 kr 

BTT 250: 4000 kr 

BTT 170: 3500 kr 

BTT 170 Junior: 2000 kr

T.o.m den 18/2 återbetalas anmälningsavgiften med ett avdrag à 500 kr vid avanmälan. Efter den 18/2 återbetalas inga startavgifter förutom vid uppvisande av läkarintyg då 50% återbetalas

Byte av förare eller klassbyte kostar 300 kr

Sista anmälningsdag 2024-03-17

Väntelista och Återbetalning

Riktlinjer för eventuell väntelista:
Totalt har vi  preliminärt 50 platser att fördelas lika på de olika distanserna utefter antal anmälda. 

Vid mer än 50 anmälda spann erbjuds föraren att registrera sig på väntelista i tur och ordning efter anmälan. Kontakt tas direkt till föraren vid ev. återbud och föraren måste svara inom 48 timmar t o m 18 mars och inom 24 timmar efter 18 mars. Erhålls inget svar inom angiven tidsram går turen och frågan till nästa förare på väntlistan. Information om plats på väntlistan kan fås vid kontakt till raceinfo.btt(a)gmail.com

Vid fler än 50 anmälda spann är det datum på inbetalningskvitto som avgör vem som kommer på startlistan, detta för att inte missgynna utländska förare. I händelse av att fler förare har betalat på samma datum sker lottning av de sista platserna. Återbetalning sker till de förare som inte kommer på startlistan utan avdraget på 500 kr. Om detta inträffar tas kontakt direkt till den/de berörda förarna.

För mer information eller frågor kontakta:
raceinfo.btt(a)gmail.com