Om BTT 250 – Sveriges tuffaste långdistanstävling?

BTT 250 är en långdistanstävling med start och mål i Norråker, och checkpoints i Borgafjäll. 

Tävlingen är kvalificerande för Finnmarkslöpet FL-500 och Femund 400

För att få starta i BTT måste du vara fyllda 18 år innevarande år enligt regelverk,  ha giltig tävlingslicens och hundarna måste vara vaccinerade och chipmärkta. Du måste ha en handler som kan ta hand om droppade hundar, ha uppsikt över hundar om föraren inte är där och städa upp på checkpoint.
För svenska förare gäller dessutom krav på Grönt kort.

Max. antal deltagande ekipage: 40 spann. Dessa fördelas på de olika långdistanstävlingarna.

Tävlingen körs på egen risk.

Prispengar
För långdistanstävlingarna har vi prispengar för totalvinnaren oavsett grupp (A, B, C)

1:a pris: 10 000 kr
2:a pris: 7 000 kr
3:e pris: Startavgift för näst års tävling

Tävlingens upplägg

Starten sker i Norråker torsdag med målgång fredag o lördag. Spåren kommer att vara varierande med skogs- och fjällterräng, vi använder oss av befintliga skoterleder i så hög utsträckning som möjligt. 

Klasser : 8-spann

Banbeskrivning

Etapper, obligatorisk vila och reptider
Banan är ganska krävande med stigningar och öppen fjällterräng. “Reptider” kan komma att användas för passering av checkpoints och mål enligt nedan av säkerhets och logistiska skäl.

Etapp 1(Norråker – Borgafjäll chp 1): ca 89 km
Etapp 2 (Borgafjäll chp 1 – Borgafjäll chp 2): ca 61 km
Etapp 3 Vildmannens Drag (Borgafjäll chp 2 – Norråker): ca 78 km

Obligatorisk vila
6 tim obligatorisk vila. Tas ut på CHP 1 eller 2 i Borgafjäll

Tidsutjämning
Tidsutjämning kommer ske på bestämda platser enligt nedan. Vi vill fortfarande ha “först i mål är vinnaren”, och tidsutjämningen gör det enklare att ha taktisk planering av din tävling.

För BTT250 i checkpoint Borgafjäll vid första passeringen.

Ev Reptider meddelas på förarmöte.

GPS-filer: (OBS fysisk karta är obligatorisk)
BTT250

Hunddropp
Det går att lämna hundar på checkpoint Borgafjäll. Tävlingen passerar även Saxvattnet där BTT Classic har sin Camp. Det går INTE att lämna hundar vid Saxvattnet. Det är ingen checkpoint för tävlingen.

Etapp 1 ”?” : Starten sker i Norråker med sikte på Borgafjäll, etappen börjar de 10 första km på byns skidspår innan spåret fortsätter på skoterleden som leder till Borgafjäll. Efter ca 30 km passeras en lite plogad grusväg som kan vara obevakad, varningar finns innan. Banan passerar Saxvattnet vid campen för BTT Classic efter ca 50 km. Resterande bit till CP1 går en bit längs oplogad skogsbilväg innan den ansluter till leden mellan Risbäck och Borgafjäll via Oxvattnet. CP1 ligger i anslutning till Borgafjäll Snowcamp (Idet ) alldeles brevid vägen.

Etapp 2 : Går upp på fjället norröver mot Saxnäs för att svänga av mot Gitssjön och tillbaka till Borgafjäll och CP 2.

Etapp 3 ”Vildmannens Drag” : leder oss tillbaka mot Norråker samma väg som etapp 1 förutom ca 20 km över kanten av Bastunäsfjället för att ansluta till skoterleden tillbaka till Norråker, denna ettapp delas i stor del med BTT Classic dag 3.

Karta över Norråker
Karta överBorgafjäll

Regler och utrustning

Regler

IFSS  regelverk gäller för samtliga klasser med kompletterande  BTT170_250_350 utöver IFSS

Obligatorisk utrustning

 • Fjällkarta Z2
 • Veterinärhandbok (delas ut vid registrering)
 • Magnetisk kompass
 • Yxa eller stor kniv, min 20 cm
 • Spade
 • Sovsäck för extrema vinter förhållanden.
 • Fodrad vindsäck eller tält och vintersovsäck
 • Första hjälpen för hundar och människor
 • Extra kläder (jacka, byxor, strumpor, skor)
 • Pannlampa
 • 8 sockar/hund inkl de som är i bruk
 • 2 stycken ljusstavar med minimum 6 timmars ljus. Att bäras på kroppen, inte i släden!
 • Nödranson till hundarna, ett halvt kilo foder per hund i spannet vid start . Detta foder skall packas separat, förseglas och föras till mål oöppnat oavsett hur många hundar man tagit ut under tävlingen.
 • Föraren skall ha mat till sig själv för minimum ett dygn och föras över mållinjen.
 • Vattenkokare/Hundkök med behållare för minst 0,5 l / hund
 • Vajer eller kätting att koppla hundar som lämnats på checkpoint min 40 cm
 • Två (2) st ankare

Program BTT 2022 (Justeringar kan komma)

Onsdag 22/3
Incheckning
09:00-16:00 Sekretariat öppet för incheckning
Plats: Parken (Huset vid Starten. se  karta) Ha med ifylld chiplista,  vaccinkort, Licens och Grönt kort. Utländska förare ska kunna visa upp en giltig försäkring.

Vi försöker minska antalet personer samtidigt i lokalen. För att lösa det så vill vi att du har alla papper färdigifyllda innan ankomst. Det är begränsat med plats att fylla i papper inomhus utan alla är hänvisade till att göra det innan registrering..

Veterinärbesiktning
09:30-16:30
Plats: Parkeringen vid startområdet (se  karta)
Kommer ske på parkeringen vid Parken. Funktionärer kommer att guida in ekipagen i rätt ordning. Det kommer vara en slinga för att ta sig in och ut och ingen parkering kommer att kunna ske för boende/förberedelser för tävlingen förrän efter veterinärbesiktningen är klar. 

Invigning
18:00 Torget mitt i byn

Torsdag 23/3

Förarmöte 250
Digitalt innan tävlingen – läs igenom underlag innan tävling
Kort avstämning klockan16:30 vid startområdet.

START – BTT 250
18:00
Plats: Startområde

Fredag 24/3
Målgång från någon gång fredag kväll och framåt

Lördag 25/3

Fortsatta målgångar!

Bankett och prisutdelning 19:00 på Parken
Detta år kommer vi att ha prisutdelning i samband med banketten som vanlig.

Registrering och betalning

Registrera här:https://racetracker.no/events/2023/beaver-trap-trail/

Om du har presentkort eller annat ”förbetalt” så skicka ett mail till rickard(a)beavertraptrail.se med registreringsuppgifter. VIKTIGT! Glöm inte att ange vilken FÖRARE betalningen avser.

Om du har problem med anmälan/betalning:
kontakta rickard(a)beavertraptrail.se
Startavgift: 3 500 SEK 8-spann

T.o.m den 19/2 återbetalas anmälningsavgiften med ett avdrag à 500 kr vid avanmälan. F.o.m den /2 återbetalas inga startavgifter förutom vid uppvisande av läkarintyg då 75% återbetalas

Byte av förare eller klassbyte kostar 300 kr

Sista anmälningsdag 2022-03-19

Väntelista och Återbetalning

Riktlinjer för eventuel väntelista:
Totalt har vi 40 platser för BTT350 och BTT250 fördelat med hälften var. Det vill säga 20 st för BTT350 och 20 st för BTT250. Om inte alla platser i en klass utnyttjas kan vi fylla på från andra klassen. Totalen kan dock inte överstiga 40 spann.

Vid mer än 40 anmälda spann erbjuds föraren att registrera sig på väntelista i tur och ordning efter anmälan. Kontakt tas direkt till föraren vid ev. återbud och föraren måste svara inom 48 timmar t o m 21 mars och inom 24 timmar efter 21 mars. Erhålls inget svar inom angiven tidsram går turen och frågan till nästa förare på väntlistan. Information om plats på väntlistan kan fås vid kontakt till info(a)beavertraptrail.se

Vid fler än 40 anmälda spann är det datum på inbetalningskvitto som avgör vem som kommer på startlistan, detta för att inte missgynna utländska förare. I händelse av att fler förare har betalat på samma datum sker lottning av de sista platserna. Återbetalning sker till de förare som inte kommer på startlistan utan avdraget på 500 kr. Om detta inträffar tas kontakt direkt till den/de berörda förarna.

För mer information eller frågor kontakta:
info(a)beavertraptrail.se