Om BTT 170 – Lång-/medeldistans för juniorer –

BTT 170 Junior är en lång-/medeldistanstävling för juniorer med start och mål i Norråker, och checkpoint i Borgafjäll. För juniorer finns även checkpointsmöjlighet i Saxvattnet. 

För att få starta i BTT Junior måste du fylla 15 år senast startdagen och vara max 18 år vid tävlingsstarten.
Du ska även ha giltig tävlingslicens och hundarna måste vara vaccinerade och chipmärkta.
Du måste ha en vuxen person som handler som kan ta hand om ”droppade” hundar, ha uppsikt över hundar om föraren inte är där och städa upp på checkpoint.
Skriftligt tillstånd från målsman krävs där målsman tar ansvar för att föraren får genomföra tävlingen och att föraren är har erfarenhet/kompetens att genomföra distansen i fjällförhållanden.

För svenska förare gäller dessutom krav på Grönt kort.

I övrigt så hänvisar Svenska draghundsportsförbundet till det norska regelverket. De har även hänvisat till de svenska tilläggsreglerna för LD6J och MD6J. I dagsläget är det inte helt klart vad som gäller så uppdatering av reglerna kan komma att ske.

Rookieträff
Det kommer att finnas möjlighet att komma på en “Rookie-träff” i Norråker några veckor innan tävlingen. Mer information kommer att annonseras senare.

Tävlingen körs på egen risk.

Tävlingens upplägg

Starten sker i Norråker fredag med målgång lördag. Spåren kommer att vara varierande med skogs- och fjällterräng, vi använder oss av befintliga skoterleder i så hög utsträckning som möjligt. 

Klasser: 6-spann (Starta med minst 5 hundar och komma i mål med minst 4)

Banbeskrivning

Etapper, obligatorisk vila och reptider

Banan går i fjällnära skogsterräng. Det är två checkpoints och möjlighet att stanna på Saxvattnet en gång extra vid behov. Reptider finns och beräknas utifrån en snitthastighet. Exakta reptider meddelas senare.

Etapp 1 ”?” (Norråker – Saxvattnet chp 1): ca 47 km
Etapp 2 (Saxvattnet chp 1 – Borgafjäll): ca 36 km
Etapp 3  (Borgafjäll – Saxvattnet chp 2): ca 36 km
Etapp 4 ”Vildmannens Drag” (Saxvattnet chp 2 – Norråker): ca 52 km

Total obligatorisk vila på tio (10) timmar + utjämningstid. Obligatorisk vila ska tas ut fördelade på minst två checkpointer. Minst 6 timmar av dessa tas ut i checkpoint Borgafjäll. Föraren har själv ansvar för att vilotiden i sin helhet tas ut.

Hunddropp
Det går att lämna hundar även på Saxvattnet. De kommer att köras ned på bestämda tider till Lillånäsvägen där Handlers ska hämta dem. Om inte handler hämtar vid utsatt tid tas en avgift för transport till Norråker ut.

GPS-filer: (OBS fysisk karta är obligatorisk
BTT170Junior

Etapp 1 ”?” Starten sker i Norråker med sikte på Borgafjäll, etappen börjar de 10 första km på byns skidspår innan spåret fortsätter på skoterleden som leder till Borgafjäll. Efter ca 30 km passeras en lite plogad grusväg som kan vara obevakad, varningar finns innan. Efter ca 50 km är ni framme vid CP 1 på Saxvattnet.

Etapp 2 är ca 35 km och går en bit längs oplogad skogsbilväg innan den ansluter till leden mellan Risbäck och Borgafjäll via Oxvattnet. CP2 ligger i anslutning till Borgafjäll Snowcamp (Idet ) alldeles brevid vägen.

Etapp 3  går tillbaka mot Saxvattnet och CP 3 samma väg som etapp 2.

Etapp 4 ”Vildmannens Drag”  leder oss tillbaka mot Norråker samma väg som etapp 1 förutom ca 20 km över kanten av Bastunäsfjället för att ansluta till skoterleden tillbaka till Norråker, denna ettapp delas med BTT Classic dag 3.

Karta över Norråker
Karta överBorgafjäll

Regler och utrustning

Regler

IFSS  regelverk gäller för samtliga klasser med kompletterande regler för BTT170_250_350 utöver IFSS

Obligatorisk utrustning

 • Fjällkarta Z2
 • Veterinärhandbok (delas ut vid registrering)
 • Magnetisk kompass
 • Yxa eller stor kniv, min 20 cm
 • Spade
 • Sovsäck för extrema vinter förhållanden.
 • Fodrad vindsäck eller tält och vintersovsäck
 • Första hjälpen för hundar och människor
 • Extra kläder (jacka, byxor, strumpor, skor)
 • Pannlampa
 • 8 sockar/hund inkl de som är i bruk
 • 2 stycken ljusstavar med minimum 6 timmars ljus. Att bäras på kroppen, inte i släden!
 • Nödranson till hundarna, ett halvt kilo foder per hund i spannet vid start . Detta foder skall packas separat, förseglas och föras till mål oöppnat oavsett hur många hundar man tagit ut under tävlingen.
 • Föraren skall ha mat till sig själv för minimum ett dygn och föras över mållinjen.
 • Vattenkokare/Hundkök med behållare för minst 0,5 l / hund
 • Vajer eller kätting att koppla hundar som lämnats på checkpoint min 40 cm
 • Två (2) st ankare

Program BTT 2023 (Justeringar kan komma)

Onsdag 22/3
Incheckningsmöjlighet
Det är möjligt att checka in redan på onsdagen även för BTT170.
09:00-18:00 Sekretariat öppet för incheckning
Plats: Parken (Huset vid Starten. se  karta) Ha med ifylld chiplista,  vaccinkort, Licens och Grönt kort. Utländska förare ska kunna visa upp en giltig försäkring.

Vi försöker minska antalet personer samtidigt i lokalen. För att lösa det så vill vi att du har alla papper färdigifyllda innan ankomst. Det är begränsat med plats att fylla i papper inomhus utan alla är hänvisade till att göra det innan registrering..

Veterinärbesiktning
09:30-18:30
Plats: Parkeringen vid startområdet (se  karta)
Kommer ske på parkeringen vid Parken. Funktionärer kommer att guida in ekipagen i rätt ordning. Det kommer vara en slinga för att ta sig in och ut och ingen parkering kommer att kunna ske för boende/förberedelser för tävlingen förrän efter veterinärbesiktningen är klar.

 

Torsdag 23/3
Incheckning BTT200 Junior

12:00-16:00 Sekretariat öppet för incheckning.
Plats: Parken (Huset vid Starten. se karta) Ha med ifylld chiplista,  vaccinkort, Licens och Grönt kort. Utländska förare ska kunna visa upp en giltig försäkring.

Veterinärsbesiktning
12:30-16:30
Plats: Vid Parkeringen startområdet (se karta)
Besiktning enligt anvisad tid vid incheckning

Förarmöte BTT200 Junior
18:30 – 19:30
Plats: Parken (vid startområdet)

Fredag 24/3
BTT 200 Junior – START
12:00
Plats: Startområde
Personal på plats från 11:00

Lördag 25/3
Målgång från midnatt till sista målgång senast 15:00

Bankett och prisutdelning 19:00
Detta år kommer vi att ha prisutdelningen i samband med banketten på Parken.

 

Registrering och betalning

Registrera här: https://racetracker.no/events/2023/beaver-trap-trail/

Om du har presentkort eller annat ”förbetalt” så skicka ett mail till rickard(a)beavertraptrail.se med registreringsuppgifter. VIKTIGT! Glöm inte att ange vilken FÖRARE betalningen avser.
Om du har problem med anmälan/betalning:
kontakta rickard(a)beavertraptrail.se
Startavgift: 1 500 SEK

T.o.m den 19/2 återbetalas anmälningsavgiften med ett avdrag à 300 kr vid avanmälan. F.o.m den 20/2 återbetalas inga startavgifter förutom vid uppvisande av läkarintyg då 75% återbetalas

Byte av förare eller klassbyte kostar 300 kr

Sista anmälningsdag 2022-03-19

Väntelista och Återbetalning

Riktlinjer för eventuel väntelista: Vid mer än 40 anmälda spann erbjuds föraren att registrera sig på väntelista i tur och ordning efter anmälan. Kontakt tas direkt till föraren vid ev. återbud och föraren måste svara inom 48 timmar   t o m 21 mars och inom 24 timmar efter 21 mars. Erhålls inget svar inom angiven tidsram går turen och frågan till nästa förare på väntlistan. Information om plats på väntlistan kan fås vid kontakt till info(a)beavertraptrail.se

Vid fler än 40 anmälda spann är det datum på inbetalningskvitto som avgör vem som kommer på startlistan, detta för att inte missgynna utländska förare. I händelse av att fler förare har betalat på samma datum sker lottning av de sista platserna. Återbetalning sker till de förare som inte kommer på startlistan utan avdraget på 500 kr. Om detta inträffar tas kontakt direkt till den/de berörda förarna.

För mer information eller frågor kontakta:
info(a)beavertraptrail.se