Logi och service

Norråker
Norråkers Camping: +46 (0) 73 829 54 40
Basecamp Norråker, Tel: +46 (0) 70-660 00 01 • E-post: johannes@basecampnorraker.se
Live on top of a store: +46 (0) 671-300 02, kontakt@norrakershandel.se
Boern hostel: +46 (0) 671 – 301 93 eller +46 (0) 671 – 301 39
LevaBo: +46 (0) 70 600 69 00 e-mail.larsandreasson@bredband.net
Masslogi i Gympasalen arrangeras av Norråkers IF.
Mer information och mer boende se: http://www.norraker.nu 

Service
Karta över Norråker

För mer detaljer kring affär företag m.m. se: http://www.norraker.nu 

Borgafjäll
Logi:
Borga Snowcamp 0942-420 42 Mail: info@borgasnowcamp.se
Borgagården Tel: 0942-42022, E-post: post@borgagarden.se
69 grader nord 0738-03 51 38 | info@69gradernord.se 

På checkpoint Borgafjäll finns ett tält att vila i. Ta med eget liggunderlag och sovsäck.
Servicehuset på Borga Snowcamp är öppet dygnet runt. Restaurangen öppen till 21:00 torsdag (preliminärt) och fredag kväll.

Service:
Karta över Borgafjäll med information om service och tävlingsfunktioner