I år är det 20 år sedan första Beaver Trap Trail genomfördes. Över tiden har tävlingen utvecklats till en institution i slädhundsvärlden. Idag består BTT, som tävlingen kallas i dagligt tal, av flera tävlingar. Medeldistans och långdistans. Alla hundar är välkomna och en familjär stämning viktigt. Visst vore det härligt att fira med en hejdundrande fest! MEN som vi alla vet så är det en pandemi som råder. Restriktioner har nu tagits bort och det ser lite ljusare ut, men vi har ju också trott det förut. Vi har därför valt att inte göra något större partaj och dessutom förändra tävlingen lite så att den ska fungera även om det blir restriktioner igen och även av omsorg av byn, funktionärer och tävlande så vi faktiskt SKA kunna genomföra tävlingen i år. Två år utan tävling är tillräckligt!

Förändringarna nedan är gjorda främst utifrån den rådande pandemin som sagt. Vi vet aldrig hur och när restriktioner förändras, och vi har inte tillgång till alla stödfunktioner som tidigare år. Vi vill köra oavsett. Vi kommer inte ändra något av detta även om restriktionerna lättas eller återinförs. Det tar mycket tid och engagemang att ha flera planeringar samtidigt för en så liten organisation som vi är. Vi kommer därför att genomföra tävlingen enligt förändringarna oavsett vad som händer i övrigt.

Ett förankrat beslut kring förändringarna i tävlingen
Förändringen kring vila för långdistanstävlingarna (BTT250 och BTT350) har godkänts av Draghundssportsförbundet och Domar- och regelkommittén utifrån hänsyn till läget kring pandemin. Det har även varit ett önskemål från många tävlande att genomföra tävlingen på detta sätt. Vår förhoppning är att alla kommer ta ansvar och att allt funkar så detta kan bli en permanent lösning.

BTT Classic och turkörningen påverkas inte av förändringarna i tävlingsupplägg utan bara av förändringar kring arrangemanget dvs registrering, veterinärbesiktning m.m.

Så vad är ändringarna?

Vildmarkscheckpoint
Checkpoint är i Borgafjäll. Det blir en vildmarkscheckpoint. Detta innebär att föraren i princip får klara sig själv. Ingen hjälp av handlers mer än att de kan lämna och hämta t ex depåsäck m.m. och ta emot hundar i depårutan. Du måste alltså själv ta hand om och vakta dina hundar hela tiden på checkpoint.

Visst stöd finns på vildmarkscheckpoint i Borgafjäll. Det kommer finnas veterinärer tillgängliga, samt funktionärer som kan hjälpa till att leda in spannen. Tävlingsledning och domare kommer precis som vanligt åka med tävlingen och vara stor del på checkpointen. 

Det kommer även att finnas vatten och halm på CHP. Vill man ha med sig ut på spåret så måste det vara träull eller hö som måste tas med till nästa checkpoing/mål. (får inte lämnas på spåret) Träull och hö kan inte tillhandahållas av arrangören.

Ingen obligatorisk vila – men hundarnas väl går först som vanligt
Det kommer inte finnas någon obligatorisk vila eftersom vi vill få spannen att vila på spåret och på så vis minska antalet personer på CHP. Tävlingsjuryn, som i övrigt kan avgöra ev. brister i regelefterlevnad, kommer detta år ha tydligare uppdrag att kring hundarnas hälsa avseende vila. Bedömningarna görs i samråd med veterinär. Detta utifrån de tävlingsregler som reda finns, men som kommer ha lite mer fokus m h t att det inte är obligatorisk vila.

Tävlingsjuryn med tävlingsledare, domare och deltagare från tävlingen har befogenhet att beordra vila eller i värsta fall diskvalificera föraren om ingen vila tas ut, eller har stora brister utifrån regelverket.

Efter andra etappen kommer det kommer vara 10 minuter obligatorisk stopp för veterinärskontroll vid checkpoint Borgafjäll. Är det klart innan tiden är ute, så står spannet kvar tills tiden har gått. Därmed blir det samma tid för alla för denna kontroll. 

Tidsutjämning
Tidsutjämning kommer ske på bestämda platser enligt nedan. Vi vill fortfarande ha “först i mål är vinnaren”, och tidsutjämningen gör det enklare att ha taktisk planering av din tävling.

För BTT250 i checkpoint Borgafjäll vid första passeringen.

För BTT350 i Saxnäs på andra etappen där en speciell plats för tidsutjämning kommer sättas upp och bemannas.

Registrering
Kommer ske på Parken som är direkt bredvid starten. Se karta på www.beavertraptrail.se

Vi försöker minska antalet personer samtidigt i lokalen. För att lösa det så vill vi att du har alla papper färdigifyllda innan ankomst. Det är begränsat med plats att fylla i papper inomhus utan alla är hänvisade till att göra det innan registrering..

Incheckning öppen 2022-03-23 kl. 09:00 – 18:00

Veterinärbesiktning 
Kommer ske på parkeringen vid Parken. Funktionärer kommer att guida in ekipagen i rätt ordning. Det kommer vara en slinga för att ta sig in och ut och ingen parkering kommer att kunna ske för boende/förberedelser för tävlingen förrän efter veterinärbesiktningen är klar. 

Veterinärkontrollen öppen 2022-03-23 kl. 09:30 – 18:30

Prisutdelning
Prisutdelningen kommer ske utomhus på torget mitt i byn ca klockan 15:30 på lördagen. Detta kommer att ske utomhus på torget på samma sätt som “förr i tiden”.

Bankett blir det nästa år… MEN…
Vi genomför ingen bankett detta år eftersom vi inte kunnat få tag på en lokal leverantör som har förutsättningar efter pandemin att ta fram middagen. MEN vi kommer ändå att hålla Parken öppen för en “kamratmiddag”. Ta med egen mat, gott humör och talförmåga så blir det trevligt. Vi kommer att ha en del dryck till självkostnadspris.

Har du frågor så hör av dig till rickard( a )beavertraptrail.se